Skriv ut den här sidan

Återbud

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket.

När du behöver lämna återbud till en bokad tid ring på telefonnummer 
08-123 394 50 och tryck knappval 1 och därefter knappval 1 igen. Du kan ringa under hela dygnet.

Du kan även ringa på telefonnummer 08-123 394 50 , välja knappval 6 och tala med våra sekreterare. Tänk dock på att vara ute i god tid då 24-timmarsregeln gäller.

Besök som inte blivit avbokade i tid faktureras med gällande patientavgift.

Tidsgränsen för återbud är 24 timmar. Lämnas återbud senare debiteras man med gällande avgift, frikort gäller ej.