Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Till Tallhöjdens vårdcentral är du som har diabetes typ 2 välkommen att få råd och stöd. Vi har diabetessköterskor, läkare samt fotsjukvårdare som är knutna till vår mottagning.

Målet är att du som patient med diabetes ska bli mer delaktig i din egenvård. Det finns många faktorer som du själv kan påverka för att må bättre och undvika komplikationer. Du får information om sjukdomen diabetes och vi ger dig bland annat råd om fotvård, kost och motion.

Vi utvärderar och anpassar din eventuella medicinering samt remitterar till ögonläkare för ögonbottenfotografering.

Diabetesmottagningen är ansluten till NDR (nationella diabetesregistret), som är ett kvalitetsregister för primärvården.

Diabetesgrupp

Under hösten 2016 och våren 2017 hade vi  en grupputbildning för diabetiker som varit mycket omtyckt och populär bland deltagarna med diabetes mellitus typ II.

Den 5/3 - 2018 planerar vi starta en ny grupp.

Det blir 8 gruppträffar där du kan få utbyte av erfarenheter av andra med samma sjukdom och liknande situationer.
Du kommer även att få möjlighet att träffa fysioterapeut, dietist, läkare, kurator och fotvårdare någon gång under grupputbildningens 8 träffar.

Intresseanmälan finns på vårdcentralen alternativt via länken, lämnas in på vårdcentralen till diabetessköterskorna.