Skriv ut den här sidan

Distrikts- och sjuksköterskor

Av oss kan du bland annat få hjälp med:

 • Bedömning och behandling av svårläkta bensår
 • Blodtrycksmätning
 • Diabetesmottagning
 • Injektioner
 • Inkontinensrådgivning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Katetervård
 • Rådgivning levnadsvanor
 • Stygnborttagning efter operation
 • Spirometri
 • Spolning och skötsel av centrala venportar
 • Utprovning/mätning av kompressionsstrumpor
 • TBE- och Gardasilvaccinationer