Skriv ut den här sidan

Kurator

Vår kurator Monica Gustavsson, erbjuder tidsbokade mottagningsbesök samt gör hembesök vid behov. Hon arbetar i första hand på uppdrag av läkare.

Vi träffar dig i samband med till exempel:

  • Kriser (orsakade av sjukdom, trauma, livshändelser, sorg, misshandel, separation).
  • Lättare depressioner, ångest, oro och sömnbesvär.
  • Psykosomatiska sjukdomar eller symtom.
  • Rådgivning vid missbruk.
  • Stresshantering.
  • Arbetsrelaterade svårigheter, konflikter/mobbning.
  • Rehabsamverkan med arbetsgivare och Försäkringskassa.
  • Psykosocial information och rådgivning.