Skriv ut den här sidan

Årlig influensavaccination

Årets kampanj startar pågår mellan 7 november 2017 till den 28 februari 2018. Det är gratis för dig som är född 1952 eller tidigare.

Vi tar endast emot tidsbokade besök hos vår distriktssköterska.

Telefonnummer

08-123 394 50
knappval 6, vaccinationsmottagning.

Personer som är födda 1952 eller tidigare samt personer, oavsett ålder, erbjuds gratis vaccination om man har någon av följande sjukdomar:

 • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 • Astma (för barn och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Instabil diabetes mellitus
 • Extrem fetma (störst risk vid BMI >40)
 • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Flerfunktionshinder hos barn

Tänk på att om du står på Waranbehandling får ditt PK-prov vara högst en vecka gammalt och värdet vara < 2,8.

För dig som står på NOAK-behandling (Pradaxa, Eliquis eller Xarelto) finns särskilda förhållningsregler, ring vår mottagningssköterska för bokning eller information på telefon 08-123 394 50, knappval 1.

Är du gravid får du gratis vaccination och detta görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning.

För dig som vill ta influensavaccinationen men inte uppfyller kriterierna för att få den gratis kan självklart få den mot en kostnad:

 • Influensavaccination   250:-
 • Pneumokockvaccination  350:-
 • Båda två vaccinationerna 500:-

Senast ändrad: 2018-02-19